ÜRÜNLER

Koku Filtresi

Karbon taneciklerinin elektrik ile aktifleştirilmesiyle üretilir.

Kullanım Alanları:

Her türlü kimyasal tank havalandırmaları.
Atık su tankları ve atık su alt yapı havalandırmaları.
Atık su arıtma tesisleri.
Atık su kollektörleri.
Apartman ve gökdelenlerin atık su giderleri